Bezpečnost na Barrandově

Datum interpelace:
30. 06. 2008
Datum odpovědi:
16. 09. 2008
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Bezpečnost na Barrandově – interpelace na starostu M. Jančíka
a předsedu bezpečnostního výboru M. Kudryse
 
Pane starosto,
   pane předsedo BV,
 
vítám, že se v centrální části Smíchova vcelku daří omezovat výskyt bezdomovců na frekventovaných místech.
 
Obávám se však, že tento problém se začíná přesouvat do jiných lokalit m Prahy 5.
Například na Barrandov na Tilleho náměstí, přímo mezi objekty OD Billa a Kamera, na parkoviště za OD Billa a na zastávkách tramvaje.
 
Žádám Vás proto, o součinnost s MP, která na Barrandově sice má svoji služebnu, ale v terénu se to bohužel neprojevuje.
 
Věřím že se podaří zajistit lepší strav věcí, a to nejen vzhledem k prostředí lokality ,ale především k bezpečnosti jak dospělých,tak hlavně dětí, které přes Tilleho a Chaplionovo náměstí chodí každodenně do školy každodenně chodí do školy.     
 
Očekáván včasnou odpověď obsahující opaření, která byla pro nápravu situace přijata.
 
 
V Praze 5 dne 26.6.2008

Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,
 
bezpečnostní situace na naší městské části se v průběhu roku mění. Obecně můžeme konstatovat, že například v letních měsících je v ulicích Prahy 5 vidět více závadových osob. Přesto se však, dle statik městské policie, počet přestupků spáchaných na našem území v prvním pololetí roku 2008 snížil.
 
Na druhé straně, stejně jako Vám, i mě jde o to, aby naši občané nebyli obtěžováni lidmi podnapilými a zanedbanými. Věřím, že účinnými nástroji pro udržení veřejného pořádku, jsou nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, které zakazují a sankcionují znečišťování města, jakož i požívání alkoholických nápojů ve vybraných ulicích Prahy. Na základě iniciativy MČ Praha 5 bylo na tento seznam zařazeno mj. i Vámi zmiňované Tilleho náměstí. Okolí škol je proti závadovým osobám chráněno plošně.
 
Kromě aktuální situace v centru Smíchova se ve spolupráci s oběma policiemi věnuji také situaci v dalších částech Prahy 5. Je však nutné mít na paměti, že udržování veřejného pořádku je nikdy neustávající činnost, která – stejně jako u jiných metropolí – nemá jedno univerzální řešení. Udělám však vše proto, aby i v dalších místech nedocházelo k jevům, které ve své interpelaci popisujete, některá z opatření jsem již projednal s ředitelem MP Mgr.Zdeňkem Hejnou. Otázkou nepřizpůsobivých osob se intenzivně zabýváme i na jednání bezpečnostního výboru.
 
Vážený pane zastupiteli, pokud budete mít v budoucnosti jakékoli další poznatky týkající se veřejného pořádku, sdělte je, prosím, uvolněnému předsedovi Bezpečnostního výboru mailem (milan.kudrys@praha5.cz), zrychlí se tak cesta nápravy.
 
S pozdravem
 
 
 
            JUDr. Milan Jančík, MBA                                          PhDr. Milan Kudrys
                                                                                                uvolněný předseda
                                                                                             Bezpečnostního výboru

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě