Bezpečnost dětského hřiště ZŠ Plzeňská 117

Datum interpelace:
22. 05. 2003
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Odpověď: