b.ú. MČ P5

Datum interpelace:
19. 03. 2015
Datum odpovědi:
20. 04. 2015
Interpelující:
JUDr. Petr Lachnit
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Téma: Bankovní účty MČ Praha 5

Interpelovaný: Rada městské části Praha 5

 

Interpelace

 

Vážení členové rady,

 

 

žádám Vás o sdělení, u kterých bank má Městská část Praha 5 účty, počet účtů a dále informaci o tom, zda je to účet běžný, termínovaný apod. (Poznamenávám, že nechci uvádět čísla účtů).

 

Současně prosím o uvedení zůstatku na těchto účtech ke dni 28.2.2015.  

 

V Praze dne 19.3.2015

 

                                                                                                                    

                                                                                                                     JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                            JUDr. Lachnit Petr

                                                                                                           Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

 

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5, dne 19. 03. 2015.

 

K Vašemu dotazu sdělujeme, že Městská část Praha 5 má 2 účty u Komerční banky, a.s. a 26 účtů u České spořitelny, a.s. Všechny účty jsou vedené jako běžné a každý účet je zřízen pro jiný účel. Celkový zůstatek na všech účtech je k  28. 2. 2015 celkem 1. 553. 849. 375, 77 Kč.

 

 

V Praze dne 8.4.2015

 

S pozdravem

 

 

MUDr. Radek Klíma

 starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě