audit

Datum interpelace:
27. 03. 2014
Datum odpovědi:
28. 04. 2014
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Petr Lachnit
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

Vážený pane starosto,

  

Rada MČ před časem zadala audit hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných MČ. Údajně na základě tohoto auditu bylo přistoupeno ke společným výběrovým řízením na dodavatele, kupodivu jako první na dodavatele účetních služeb, nikoliv například na dodavatele energií, jak bych logicky očekával.

Žádám proto o zveřejnění tohoto auditu včetně jeho ceny.

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 27. 3. 2014

 

 

Odpověď:

Vážený pane doktore,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 27. 03. 2014 ve věci auditu hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných MČ.

 

Audit, na nějž se dotazujete, je zastupitelům k dispozici na sekretariátu Odboru školství, kultury a sportu, místnost č. 117, 1. patro budovy nám. 14. října 1381/4. Kontakt na asistentku: Olivie Zemanová ml., l. 459.

Doufám, že tato forma zpřístupnění je pro Vás vyhovující.

 

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě