audit MŠ

Datum interpelace:
20. 06. 2012
Datum odpovědi:
19. 07. 2012
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

Vážený pane starosto,

 

v rozhovorech s rodiči radní Šesták opakovaně odkazoval na výsledky auditu mateřských škol, který nechala zpracovat MČ Praha 5. Žádám o zveřejnění (minimálně na intranetu) tohoto auditu a dále o informaci, kdo ho zpracovával a jaká byla jeho cena.

 

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 19. 6. 2012

 

 

Odpověď:

Vážený pane doktore,

 

dle usnesení ZMČ Praha 5 č. 18/25/2012 ze dne 19.06.2012 je uloženo „zveřejnění kompletního auditu spolu se schválenou koncepcí  udržitelného rozvoje školství  MČ P5“ s termínem do 31.10.2012.

 

Veřejná zakázka :     Analýza efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školám a  základním školám v MČ Praha 5, s ohledem na demografický  vývoj a strukturu školních zařízení.

 

Firma :                       VGD – AUDIT s.r.o., Bělehradská 18, 140 00 Praha 4

 

Cena :                        1.800,- tis. Kč + DPH

 

Financování:             Převodem finančních  prostředků ve výši 2.160.000,- Kč z kap. 0909, § 6171, položka 5166 na kap. 0404, § 3119, položka 5166.

Usnesení RMČ č. 41/1463/2011 ze dne 1.11.2011.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

                                                                                                 MUDr. Radek Klíma

                                                                                                  starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě