Armáda spásy

Datum interpelace:
07. 02. 2013
Datum odpovědi:
27. 02. 2013
Interpelující:
Růžena Peterková
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

3.  Armáda spásy

Armáda spásy poskytuje služby lidem bez domova, ovšem na Praze 5 ve značně omezené míře. Navrhuji, aby MČ Praha 5 urychleně nabídla této instituci vhodný nebytový prostor, ve kterém by byla potřebným lidem a lidem bez domova podávána strava získaná z organizací na Praze 5 (popisované v bodě 2.) této interpelace.

Armáda spásy by měla poskytovat nejen stravu, ale také každodenní potřeby i jiného druhu – hygienické služby apod.

 R. Peterková

Odpověď:

Vážená paní Peterková,

 

níže odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 7. 2. 2013 ve věci Armády spásy.

 

V interpelaci navrhujete, aby MČ Praha 5 urychleně nabídla této instituci vhodný nebytový prostor, ve kterém by byla potřebným lidem a lidem bez domova podávána strava získaná z organizací na Praze 5, tak jak je uvedeno v interpelaci na téma možnosti získávání
a předistribuování stravy.

 

V této souvislosti uvádíme, že na základě usnesení Rady městské části Prahy 5
č. 37/1216/2008 ze dne 4.11. 2008 byla uzavřena mezi MČ Praha 5 , zastoupenou JUDr. M. Jančíkem, MBA, starostou a Armádou spásy v ČR, zastoupenou Michaelem R.Stannettem, velícím důstojníkem, smlouva o nájmu.

 

MČ Praha 5 jako pronajímatel dala nájemci Armádě spásy do nájmu zděný objekt umístěný ve dvoře při domu č.p. 797 č.p. na adrese Lidická 18, k.ú.Smíchov (l.PP objektu o výměře 145 m2, l.NP objektu o výměře 127, 34m2,2.NP objektu o výměře 118,9m2 a půdní prostor objektu o výměře 122,5m2).

 

Pronajímatel dal nájemci do nájmu výše uvedené nemovitosti za účelem provozování veřejně prospěšných sociálních služeb v souladu se stanovami nájemce.

 

 

S pozdravem

                                                                                                                                

 

 

 

Ing. Miroslav Zelený

 starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě