AK Salmon

Datum interpelace:
26. 01. 2016
Datum odpovědi:
22. 02. 2016
Interpelující:
JUDr. Tomáš Homola
Interpelovaný:
Mgr. Jan Smetana
Příloha interpelace:

Interpelace:

Interpelace na místostarostu Mgr. Jana Smetanu

Právní služby Mgr. Jana Salmona, advokáta

ve věci založení firmy Sociální podnik úklid Praha 5s.r.o.

 

 

 

Vážený pane místostarosto,

 

do dnešního ZMČ jste předložil návrh na založení sociálního podniku městské části nazvaného Sociální podnik úklid Praha 5 s.r.o.. Mezi materiály, které jsme obdrželi je i jakýsi právní posudek zpracovaný Mgr. Janem Salmonem, advokátem, č. osv. ČAK 16428, se sídlem Praha 1, Revoluční 3. S ohledem na dnes proběhlou diskusi si dovoluji předložit následující dotazy :

 

  1. Kdy proběhlo výběrové řízení na právní služby spojené s pracemi na založení uvedeného sociálního podniku městské části Praha 5?
  2. Kolik bylo osloveno advokátních kanceláří a které?
  3. Jaké byla kritéria pro oslovené advokátní kanceláře a jaké byly jejich cenové nabídky?
  4. Kolik z nabídky Mgr. Jana Salmona činily právní služby spojené s návrhy dokumentů předložených pro jednání dnešního ZMČ? Tím mám namysli samostatně ve věci právního stanoviska ve věci „obecné podmínky pro využití výjimky IN-HOUSE“ a samostatně ve věci přípravy podkladů pro založení s.r.o..
  5. Kolik k dnešnímu dni bylo za právní služby zaplaceno?

 

Prosím písemnou odpověď.

 

 

Tomáš Homola

 

V Praze, dne 26.1.2016

 

 

 

 

 

Odpověď:

V Praze dne 22. 02. 2016

 

Interpelace: „Právní služby Mgr. Jana Salmona, advokáta ve věci založení firmy Sociální podnik úklid Praha 5 s.r.o.“

 

Interpelaci podal JUDr. Tomáš Homola dne 26. 01.2016

 

Vážený pane zastupiteli,

 K Vaší písemné interpelaci na téma „Právní služby Mgr. Jana Salmona, advokáta ve věci založení firmy Sociální podnik úklid Praha 5 s.r.o.“ adresované místostarostovi městské části Praha 5, kterou jste předal na zasedání zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 26. 1. 2016, v odpověď na Vaši interpelaci si dovoluji uvést následující:

1) Dle sdělení Mgr. Jakuba Lapáčka, pověřeného výkonem funkce tajemníka ÚMČ Praha 5, byly předmětné služby poskytovány na základě rámcové smlouvy uzavřené dne 12. 6. 2015 v návaznosti na usnesení RMČ č. 23/741/2015 ze dne 26. 5. 2015 mezi MČ Praha 5 a advokátní kanceláří Jansta, Kostka, spol. s r.o. Právní služby od advokátní kanceláře Jansta, Kostka, spol. s r.o., byly poskytnuty subdodávkou od Mgr. Jana Salmona, což smlouva umožňovala. Odbor sociální problematiky, za který jsem odpovědný, neorganizuje a ani není odpovědný za zajištění těchto právních služeb a souvisejících dodavatelských smluv. Proto tato interpelace ani neměla být na mne adresována.

2) K podání nabídky na veřejnou zakázku poskytování právních služeb byly vyzvány následující tři společnostiJUDr. Taras Moroz, Herblich Tomáš, JUDr. a Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.

3) Kritériem pro oslovené advokátní kanceláře byla nejnižší nabídková cena.

4) Celkový objem služeb fakturovaných poskytovatelem v souvislosti se Sociálním podnikem Úklid Praha 5, s.r.o. odpovídá 4 hodinám v celkové ceně 10.648,- Kč.

5) Fakturovaná cena bude zaplacena bez prodlení v návaznosti na dodání souhlasu s jednorázovým užitím právní analýzy společnosti MT Legal s.r.o. pro potřeby ze dne 12. 1. 2016 pro založení firmy Sociální podnik úklid Praha 5 s.r.o., tento souhlas je nedílnou součástí této odpovědi.

 

S přátelským pozdravem,

 

Mgr. Jan Smetana

Zástupce starosty MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě