AIL s.r.o.

Datum interpelace:
23. 04. 2009
Datum odpovědi:
11. 06. 2009
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

 
 

Interpelace: Přehled všech smluvních vztahů mezi MČ Praha 5 a společností s.r.o AIL a
                       přehled finančních úhrad od MČ Praha 5 ve prospěch AIL s.r.o.
 
 
 
Pane starosto,
 
         žádám Vás o kompletní písemný přehled všech smluvních vztahů MČ Praha 5 s AIL,s.r.o. včetně jejich věcného plnění, financování případně přehled dalších úkonů za které čerpala AIL, s.r.o. finanční prostředky (výše jednotlivých položek), od MČ Praha 5.
Informaci kdy a kým byly jednotlivé úkony, či smluvní vztahy schváleny.   
   
     Věřím že při zpracování a odeslání odpovědi na tuto mou interpelaci dodržíte zákonem 131/200Sb. O hl.m. Praze daný termín 30ti dnů na odpověď.
 
 
 
 
Ondřej Gál
předseda
zastupitelského klubu
Svobodní
 
V Praze dne 23.4.2009
 
 

Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,
se společností AIL s.r.o. byla uzavřena dne 20.12.2005 Smlouva o poskytování konzultačních služeb.
 
Finanční plnění bylo fakturováno dle smlouvy a to:
 
V roce 2006 za 1 – 11/2006 á 99 583,- Kč, celkem 1 095 413,- Kč
V roce 2007 za 12/2006 á 99 583,- Kč
Celkem tedy 1 194 996,- Kč.
 
Faktury byly hrazeny z podkapitoly 0912, §6171, pol. 5166 – konzultační, poradenská a právní činnost.
 
Konzultační společnost pomohla získat 2 mil. dotaci od společnosti ČEZ, pro MŠ Peroutkova.
Smlouva o poskytování konzultačních služeb se společností AIL s.r.o. a je v příloze.
 
Ještě bych chtěl podotknout, že společnost AIL s.r.o. byla vybrána ze tří vyzvaných a schválena, včetně smlouvy, usnesením RMČ č. 48/1812/2005. Na tomto jednání RMČ dne 20.12.2005 jste byl přítomen a hlasoval jste pro výběr této společnosti.
 
 
 
           
S úctou                                                                    
 
 
 
 
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě