Agentura Praha 5, a.s.

Datum interpelace:
13. 09. 2007
Datum odpovědi:
08. 11. 2007
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace číslo 2
Vážený pane starosto,
 
Zastupitelstvo MČ Praha 5 projednávalo dne 28. 6. 2007 smluvní vztahy se společností Agentura Praha 5, a. s., týkající se problematiky vymáhání pohledávek. Musím přiznat, že moc podstatných věcí jsem se nedozvěděl. Proto žádám o zveřejnění těchto údajů aspoň za jeden kalendářní rok:
(1)   Hodnota postoupených pohledávek ke dni postoupení.
(2)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení.
(3)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení.
(4)   Částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5.
(5)   Částka skutečně odvedená na účet MČ Praha 5.
(6)   Výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s.
Výslovně upozorňuji, že
·        částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5 má být podle smlouvy 60 % z hodnoty vymožených pohledávek ke dni postoupení, tedy 60 % z údaje uvedeném na řádku 3.
·        vzhledem k tomu, že Agentura Praha 5, a. s., je povinna vymáhat i penále, které po postoupení dále nabíhá, je evidentní, že hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení (viz řádek 2) musí být vyšší než hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení (viz řádek 3), jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
·        výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s., (viz řádek 6) musí být větší než 40 % z hodnoty postoupených pohledávek ke dni postoupení, jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
 
V Praze dne 13. 9. 2007
  
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

Odpověď:

  
V Praze dne 8. listopadu 2007
 
 
Věc: Interpelace –  Agentura Praha 5, a.s.
 
 
Pane zastupiteli,
veškeré údaje které požadujete jsou k dispozici na Odboru ekonomickém.
 
K dalšímu bodu interpelace uvádím, že na základě materiálů přiložených k „Dohodě o narovnání“ ZMČ 28.6.2007 činí výnos Agentury celkem 31.873.421,60 Kč, což představuje 40% postoupených pohledávek. Pokud přihlédneme k výši příslušenství odměna pro Agenturu činí vždy jen 40%, tak jak je uvedeno ve „Smlouvě o postoupení pohledávek“.
  
 
S pozdravem
 
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě