Agentura Praha 5

Datum interpelace:
22. 05. 2012
Datum odpovědi:
19. 06. 2012
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

 

Vážený pane starosto,

 

Městská část Praha 5 postoupila Agentuře Praha 5, a. s. pohledávky vzniklé neuhrazením plateb v souvislosti s nájmem bytů a nebytových prostor. Dle platné smlouvy má Agentura Praha 5, a. s. vymožené pohledávky městské části zaplatit, nevymožené jí vrátit. Žádám proto o sdělení, v jaké výši byly v letech 2009, 2010 a 2011 tyto postoupené pohledávky

a)      městské části uhrazeny,

b)      městské části vráceny.

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 22. 5. 2012

Odpověď:

Vážený pane doktore,

 

velice si vážím Vašeho dlouhodobého zájmu o problematiku Agentury Prahy 5, které se rovněž věnuji a v reakci na Vaši interpelaci uvádím, že pohledávky postoupené společnosti Agentura Praha 5, a.s. nebyly v letech 2009, 2010 a 2011 městské části vráceny. Dle smlouvy o postoupení pohledávek
ze dne 15.12.2003 a zejména dle  dodatku číslo jedna Agentura Praha 5 nevymožené pohledávky neměla za povinnost vracet. Za rok 2009, 2010 a 2011 nebyly MČ Praha 5 ze strany Agentury Praha 5 uhrazeny žádné vymožené pohledávky. Agentura neplnila dohodu o narovnání, zejména čl. 5,
odst. 5.1.3 této dohody, a proto bylo přikročeno k vymožení pohledávek soudní cestou. Rozhodnutím obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26. ledna 2011 je žalovaný tj. Agentura Praha 5, a.s. povinna zaplatit MČ Praha 5 částku 6.219.560,20,- Kč + příslušenství. Agentura Praha 5, a.s. částku nezaplatila a nesplnila ani další povinnosti z jiných rozsudků např. vyklizení nebytového prostoru, a proto byly podány na Agenturu Praha 5, a.s. návrhy na exekuci Městskou částí Praha 5, zároveň bylo podáno
MČ Praha 5 trestní oznámení na nevýhodnost smlouvy o postoupení pohledávek na podloženého znaleckým posudkem. V nejbližších týdnech očekáváme exekuční vyklizení nebytového prostoru
po Agentuře Praha 5.

 

Rád bych Vás závěrem ujistil, že se Rada Městské části Praha 5 věnuje této problematické kauze s patřičnou odpovědností a vážností a velmi vítá Vaši součinnost a Váš zájem.

 

 

S pozdravem

 

 

 

                                                                                                 MUDr. Radek Klíma

                                                                                           starosta Městské části Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě