agenda jubileí

Datum interpelace:
19. 03. 2015
Datum odpovědi:
08. 04. 2015
Interpelující:
JUDr. Petr Lachnit
Interpelovaný:
Mgr. Jan Smetana
Příloha interpelace:

Interpelace:

Téma: změna pravidel pro výkon agendy jubileí

Interpelovaný: Mgr. Jan Smetana, zástupce starosty MČ Praha 5

 

 

Interpelace

 

 

Vážený pane zástupce starosty,

 

občané Prahy 5 se na mě obrací s různými otázkami a doporučeními týkajícími se Vašeho rozhodnutí změnit výkon agendy jubileí (viz unesení Rady MČ Praha 5 ze dne 10.2.2015 č. RMČ 2015/6/19). Občané jsou šťastní, že se celkově snižuje hranice, od které chodí přát pracovníci úřadu občanům k jejich životním výročím. Jsou rovněž nadšení, že po gratulaci následuje vyplnění dotazníku pro navštívené jubilanty.  

 

Je pravda, že se našlo několik občanů (opravdu jen několik), kterým se nelíbí, že v souvislosti se snížením věkové hranice, jste rovněž zcela nově zřídil i tři pracovní místa na celý úvazek. Těmto nespokojeným občanům se nezdá, že tato tři nová pracovní místa jsou nutná. Při průměrném platu cca 20.000 Kč hrubého měsíčně na jednoho nového zaměstnance vyjdou tato tři nová pracovní místa úřad ročně na cca 1.000.000,- Kč mzdových nákladů.  

 

Jak jsem se v materiálu dočetl, jsou tito nový zaměstnanci nutní k zajištění návštěv, obesílání vyzývacích dopisů a gratulačních kartiček, přijímání telefonických hovorů, domlouvání termínů a místa návštěvy, zanášení záznamů z provedených návštěv do elektronické databáze, vytváření evidenčních tabulek a přípravu podkladů pro ekonoma sociálního odboru.

 

Rozumím a vítám to, že podstatně rozšířená agenda jubileí zásadním způsobem řeší i situaci zaměstnanosti na naší městské části. Bohužel však je mě líto občanů (seniorů), kterým je např. 61 let, a za kterými zaměstnanci úřadu nepřijdou. Domnívám se, že by jste mohl situaci znovu zvážit a předložit novelizované zásady, kde tuto věkovou diskriminaci odstraníte. Předpokládám, že další snížení věkové hranice pro jubilea, by umožnilo nově zaměstnat nejméně šest dalších pracovníků a tím přispět ke snížení nezaměstnanosti, byť za cenu zvýšených mzdových nákladů úřadu. 

 

V Praze dne 19.3.2015

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                   JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                                   zastupitel MČ Praha 5

 

Odpověď:

 1. Téma: Změna pravidel pro výkon agendy jubileí

  Interpelovaný: Mgr. Jan Smetana, zástupce starosty MČ Praha 5

  Interpelaci podal: JUDr. Petr Lachnit, zastupitel MČ Praha 5

  Odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 19. 3. 2015 ve věci dotazů, které se týkají záměru změny pravidel pro výkon agendy jubileí. Vaše interpelace je sepsána jako souhrn Vašich názorů a názorů Vámi nespecifikovaných občanů.  Konkrétní dotazy zde chybí.

  Jelikož je znám Váš vysoce rozvinutý smysl pro soucit s těmi staršími anebo méně úspěšnými spoluobčany, rád Vám vysvětlím záměr změny pravidel pro výkon agendy jubileí z unesení Rady MČ Praha 5 ze dne 10. 2. 2015 č. RMČ 2015/6/19. Nejde o ideologické disputace, ale o konkrétní pomoc starším lidem.

  Na tuto agendu bude přijat jeden zaměstnanec na poloviční úvazek. Agenda bude realizována pracovníky sociálního odboru a CSOP. Záměrem je navštívit co největší počet seniorů ve věku nad 65 let. Ty seniory, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu, pouze navštívíme s kytičkou a popřejeme jim dlouhý život a zdraví.

  Bohužel ale mezi námi jsou i tací senioři, kteří trpí nedostatkem a nemají ani na jídlo, ani na hrazení nákladů na bydlení. Dost často se neorientují v dnešním pro ně chaotickém světě a vyřízení jakékoli žádosti je pro ně nadlidským úkonem. Těmto seniorům naši pracovníci chtějí nabídnout pomocnou ruku při vyřízení příspěvků, dotací na bydlení, dávek v hmotné nouzi či příspěvku na péči. Případně jim bude nabídnuta pomoc v nově zřízené právně sociální poradně. Může jít o jubilanty, kteří byli podvedeni tzv. šmejdy a dostali se do dluhové pasti či ke splácení braku za přemrštěné ceny. Samozřejmě vše je na základě dobrovolnosti, žádné dotazníky bez součinnosti ze strany jubilanta nebudou vyplňovány.

  Pokud se nám podaří podchytit alespoň jednoho seniora, ze sta navštívených, ve výše uvedené situaci, tak nám tento projekt stojí za realizaci.

  Mgr. Jan Smetana

  místostarosta MČ Praha 5

   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě