ABL

Datum interpelace:
26. 04. 2011
Datum odpovědi:
23. 05. 2011
Interpelující:
Bc. Lukáš Herold
Interpelovaný:
Ing. Jiří Vejmelka
Příloha interpelace:

Interpelace:

V Praze dne 26. dubna 2011

 

Interpelace na místostarostu Jiřího Vejmelku ve věci propojení ABL a Věcí veřejných a vlivu ABL na Prahu 5

 

Žádám pana místostarostu Vejmelku:

  1. aby jednoznačně vyvrátil, že  VV nemají na Praze 5 hájit  ekonomické zájmy zatím pouze neformálního šéfa  VV Víta Bárty a že neměl být  tento plán  uplatňován přes vliv na územní rozvoj.
  2. aby vyvrátil, že VV  či ABL nesledovali v minulosti žádné politiky na Praze 5, tak jak se to dělo v Praze 11 a v Praze 1.  A že nic takového se neděje ani nyní. A dal jasné záruky, že se tak nestane ani v budoucnosti.
  3. aby  Jiří Vejmelka jako kandidát na starostu potvrdil či vyvrátil, zda stejně jako lídr VV na Praze 1 musel podepsat VV směnku ve výši několika milionů korun. Zda obdobné bianko šeky věrnosti VV museli podepsat i další zastupitelé VV?
  4. aby se distancoval od plánu zatím neformálního předsedy VV Víta Bárty na ovládnutí Prahy 5 a ODS na Praze 5 pro potřeby bezpečnostní agenty ABL. Aby vyvrátil, že tento plán nebyl a není a ani v budoucnu nebude  naplňován.
  5. aby vysvětlil nám zastupitelům i veřejnosti konkrétně od jakých kauz bezpečnostní agentury ABL  se zastupitelé VV distancují, resp. s nimi nejsou spojeni.                

 

 

 

 

Lukáš Herold

Předseda kontrolního výboru ZMČ

Odpověď:

Věc:

Odpověď na interpelaci 

 

 

Vážený pane Herolde,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 26.4.2011, kterou jste předložil na mimořádném zasedání zastupitelstva.

 

Na úvod poznamenávám, že je velmi obtížné prokazovat něco, co se nestalo. Vaše dotazy vychází ze zavádějících článků v některém tisku a zřejmě z Vašich zkušeností s praktikami  ODS v Praze 5 v minulých volebních obdobích.

 

K bodu 1.

Jednoznačně vyvracím, že by Věci veřejné v Praze 5 měly hájit ekonomické zájmy Víta Bárty. Žádný plán neexistoval a neexistuje. Spojování neexistujícího plánu s vlivem na územní rozvoj nerozumím.

 

K bodu 2.

Prohlašuji, že Věci veřejné nesledovaly v minulosti žádné politiky v Praze 5, nic takového se neděje ani nyní a nestane se tak ani v budoucnu. Pokud se týká firmy ABL, znám pouze články v tisku, které uváděly, že ABL sledovala v Praze 11 politiky na objednávku tamní ODS. K aktivitám firmy ABL se nemohu vyjádřit, protože s ní nejsem nikterak propojen.

 

K bodu 3.

Jako bývalý kandidát VV na starostu Prahy 5 prohlašuji, že jsem nepodepsal žádnou směnku. Od 1.4.2008, kdy jsem se stal členem strany Věci veřejné a poté místopředsedou strany, jsem
se nesetkal s tím, že by jakýkoliv zastupitel za Věci veřejné podepsal nějaký, jak Vy uvádíte, bianko šek věrnosti.

 

K bodu 4.

Neznám, jak Vy uvádíte, žádný plán Víta Bárty na ovládnutí Prahy 5 a ODS v Praze 5 pro potřeby bezpečnostní agentury ABL. Proto se k němu nemohu nijak vyjadřovat.

 

K bodu 5.

Zastupitelé Věcí veřejných v Praze 5 se distancují od Vámi uváděných kauz firmy ABL v Praze 11 a v Praze 1.

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Jiří Vejmelka

                                                                                                zástupce starosty

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě