Informace o zajištění deratizačních prací na území hlavního města Prahy v roce 2022

11/04/2022

Hlavní město Praha má dle ustanovení § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost provádět běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (dále DDD). Výše uvedený zákon definuje DDD jako činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy. V souladu s touto povinností je každým rokem prováděna na území HMP cyklická deratizace, a to na plochách a v kanalizační a stokové síti, které vlastní a přímo spravuje HMP. Deratizace probíhá každoročně dle podrobného časového a územního harmonogramu, který připravuje Hygienická stanice hlavního města Prahy ve spolupráci s odborem zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy, jednotlivými městskými částmi a smluvními firmami. Hygienická stanice hlavního města Prahy zodpovídá za následnou kontrolu kvality provedených deratizačních prací.

 

Územní a časový harmonogram – deratizace Prahy 5. 2022 naleznete ZDE.

Lokality podle katastrálního území, kde bude deratizace prováděna naleznete ZDE.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě