Dopravní omezení a uzavírky na území MČ Praha 5. Aktuální nebo již termínově známé uzavírky komunikací

Informace o aktuálních nebo již termínově známých uzavírkách komunikací na území MČ Praha 5, náležících do rozhodovací kompetence Odboru dopravy ÚMČ P5, naleznete na níže uvedených webových stránkách.

www.dopravniinfo.cz