III. ročník Mezinárodní žákovské konference 2017

Od čtvrtka 30. listopadu do pátku 1. prosince 2017 se v prostorách radnice MČ Praha 5 ve Štefánikově ulici konal III. ročník Mezinárodní žákovské konference. Tématem tentokrát byla EKOLOGIE.

O konferenci, kterou zahájili Mgr. Vít Šolle (místostarosta MČ Praha 5), Bc. Martin Damašek M.A. (radní MČ Praha 5) a Viktor Čahoj (předseda Školského výboru MČ Praha 5), byl tradičně velký zájem jak ze strany zahraničních zástupců ze Slovenska, Maďarska, Rumunska, Polska a Srbska, tak  i mezi žáky šesti základních škol (ZŠ), zřizovaných MČ Praha 5:

ZŠ Drtinova, FZŠ Barrandov II., ZŠ Nepomucká, ZŠ U Santošky, ZŠ Kořenského, ZŠ Tyršova.

Pro účastníky žákovské konference byl připravený velmi zajímavý program zaměřený na ekologii. Doprovodný program byl v režii Pavla Černého – fotografa, sochaře a především autora Živé velryby. Děti si vytvořily své maskoty a diskutovaly na různá témata týkající se životního prostředí. Následně své zahraniční hosty naše děti provedly po zajímavých historických místech Prahy a pozvaly je, včetně jejich „dozorujících“ pedagogů, na prohlídku ZŠ Drtinova. Řediteli Mgr. Liborovi Šrámkovi a Mgr. Daně Špinkové patří dík za spolupráci a dětem Lise Bitou a Jirkovi Čeňkovi za  provádění celé skupiny po škole. Poděkování patří rovněž paní ředitelce Mgr. Bc. Libuši Daňhelkové ze ZŠ Kořenského. 

Věříme, že i tento ročník přinesl nové poznatky a zkušenosti pedagogickým pracovníkům i dětem, dal možnost najít si nové kamarády ze zahraničí a v neposlední řadě jim umožnil ověřit si své jazykové znalosti.

Živá Velryba se zaměřuje na životní prostředí a ekologii. Na projektu spolupracuje více lidí a má široké portfolio akcí. Nabízí program, do kterého se zapojují děti a dospělí. Naučně a zábavně upozorňujeme na potřebu ochrany životního prostředí.

Foto: zleva Mgr. Vít Šolle (místostarosta MČ Praha 5), Bc. Martin Damašek M.A. (radní MČ Praha 5) a Viktor Čahoj (předseda Školského výboru MČ Praha 5)