Zapojte se do (ne)změny Vidoule!

25/10/2018

“Na Vidouli se rozhodně stavět nebude, o čemž svědčí zpracovaný koncept Urbanisticko-krajinářské studie s názvem „Jak se nezmění Vidoule“, řekl Martin Slabý, 1. zástupce starosty MČ Praha 5 na první veřejné prezentaci uvedeného konceptu v úterý 16. října 2018 v Centru architektury a městského plánování (CAMPu) – Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).  “MČ Praha 5 zadala projekt k vypracování architektům společnosti STUDIO REAKTOR. Nejen podle mého názoru je připravená studie víc než dobrá. Radnice koncept podporuje a vaše aktivní zapojení, včetně připomínek a postřehů, sehraje významnou roli při jeho finalizaci. Váš zájem o Vidouli a její budoucí využití bude velkým povzbuzením pro realizaci projektu. Hora by měla být skutečně vytvářena v souladu s vašimi přáními,“  dodal M. Slabý.

V zaplněném sále CAMPu prezentaci konceptu „Jak se nezmění Vidoule“ vedli architekti STUDIO REAKTOR, s.r.o. v čele s Janem Kačerem. Následovala diskuse s účastníky, která napověděla, že projekt se lidem líbí a mají o jeho realizaci zájem.

Rovnováha mezi člověkem a přírodou

Koncept je založen na principu citlivě vybalancované rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Zachováváme pestrost divoké přírody na stolové hoře člověkem navazujeme na její historii. Týká se to i již postavených objektů. Nechceme je bourat, navrhujeme jejich maximální využití třeba pro spolkovou činnost. “Navrhovaná cestní síť vychází z již existujících pěšin i stezek. Asfaltem budeme rozhodně šetřit, proto bude převážná část cest z přírodních materiálů,“ uvedl J. Kačer a dodal: „Geologickému podloží stolové hory, které tvoří dvě na sebe dosedající vrstvy břidlice a pískovce a vytváří typické strmé svahy, podřizujeme vše – rozvržení okruhů pro návštěvníky Vidoule, všechny použité materiály, vzhled infosystému i mobiliáře …

  • I vy můžete ovlivnit, jak se (ne)změní Vidoule

Jak již bylo řečeno – smyslem prezentace je zapojit do připravované (ne)změny Vidoule občany.

Během diskuze s účastníky 1. veřejné prezentace vzešly úvodu první veřejné prezentace konceptu cenné podněty pro architekty STUDIO REAKTOR s. r. o.

  • Své podněty k projektu můžete posílat do 14. 11. 2018 na adresu: vidoule@praha5.cz

Podněty vyhodnotí MČ P5 ve spolupráci s architekty, závěr z vyhodnocení vzešlý bude zveřejněn a v návaznosti na to bude zpracován čistopis studie Vidoule.

Těšíme se na další setkání s občany – jejich názory jsou pro nás nesmírně cenné, dnešní diskuse nám potvrdila, že o koncept mají zájem lidé, kteří Vidouli znají a mají rádi. Jde nám o stejnou věc, a to nás povzbuzuje a těší“ míní Jan Kačer.

STUDIO REAKTOR s. r. o. vyzývá všechny, kdo mají o podobu Vidoule zájem, aby sledovali dění:

na webu MČ P5https://vidoule.praha5.cz/

na facebookové stránce MČ P5: https://www.facebook.com/mcpraha5/

na facebookové stránce Park Vidoule: facebook.com/vidoule

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě