Znak MČ Praha 5

Znak páté městské části je upraveným původním znakem Smíchova. Centrální částí Prahy 5 je Smíchov, zmiňovaný snad poprvé na konci 13. století ve Zbraslavské kronice v souvislosti s korunovací krále Václava II., kdy byl postaven “mezi vrchem Petřínem a břehem řeky Vltavy na rovině ploché a krásné” dřevěný palác, ve kterém se konala korunovační hostina. Název Smíchov je pak poprvé použit r. 1406 ve dvorských deskách.

V červeném štítě je stříbrná kvádrovaná zeď o devíti stínkách, která je prolomena červenou bránou s polospuštěnou zlatou mříží a zlatými vraty se železnými závěsy. Z brány vyniká obrněná ruka držící v nahé pěsti stříbrný meč se zlatým jílcem a záštitou. Zpoza zdi vynikají tři stříbrné věže, prostřední je vyšší a širší než věže postranní, je prolomena černým trojdílným oknem se zlatým rámem, má cimbuří o čtyřech stínkách a zlatou dlátkovou střechu. Na střeše stojí černý, zlatě korunovaný orel se zlatou zbrojí. Ze střechy vyniká po každé straně orla šest zlatých žerdí se zlatými hroty a s praporci, které se vzájemně překrývají. Praporce po pravé straně jsou (číslovány odprava): 1. sedm vodorovných pruhů, modrý, červený, žlutý, modrý, červený, žlutý, modrý, 2. viditelné je lemování třemi pruhy, od kraje červený, zlatý a červený, 3. viditelné je lemování třemi pruhy, od kraje modrý, zlatý a modrý, 4. sedm vodorovných pruhů červený, modrý, zlatý, červený, modrý, zlatý, červený, 5. zlatý se šesti červenými volnými břevny s výřezem na spodním levém rohu. Praporce po levé straně jsou (číslovány odprava): 7. zlatý se třemi vodorovnými zelenými pruhy, 8. zlatý s červeno-stříbrně článkovanou bordurou, 9. zlatý se stříbrno-červeně článkovanou bordurou, 10. zlatý se třemi vodorovnými modrými pruhy, 11. modrý se třemi vodorovnými zlatými pruhy, 12. zlatý s černým, zlatě korunovaným orlem se zlatou zbrojí a červenými jazyky, který nese na prsou červený štítek se stříbrným dvojocasým, zlatě korunovaným lvem se zlatou zbrojí, vše v červeno-stříbrně článkované borduře. Postranní věže jsou prolomeny jedním černým dvojdílným oknem se zlatým rámem a mají cimbuří o třech stínkách a zlatou stanovou střechu zakončenou zlatou makovicí. Při krajích štítu stojí na cimbuří dva štítky, které se opírají o postranní věže. Štítek vpravo, který spočívá mezi první a druhou stínkou, je nakloněn šikmo, je červený se stříbrným dvojocasým, zlatě korunovaným lvem se zlatou zbrojí. Štítek vlevo, který spočívá mezi osmou a devátou stínkou, je nakloněn kolmo, je červený s černým trojvrším, na němž stojí stříbrná věž s cimbuřím o čtyřech stínkách prolomená černou bránou a dvěma vedle sebe umístěnými černými okny. Na štítě spočívá zlatá hradební koruna o sedmi stínkách, za nimiž vynikají čtyři zlaté vížky, každá prolomená jedním černým obdélníkovým oknem se zlatým rámem, vížky jsou zakončeny cimbuřím o třech stínkách.

Během roku 2019 prošel znak vektorizací, díky čemuž je možné jej použít na tisk velkých i malých ploch bez ztráty své původní kvality. V současné době používá městská část Praha 5 znak zjednodušený a znak velký.

 

Znak velký

Znak velký

Znak jednoduchý

Znak jednoduchý

Zdroj:

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/mestskecasti/500143
https://www.krasnecesko.cz/lokalita_detail.php?id=7505-praha-5-mestska-cast&strana

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě