Harmonogram svozu odpadu během vánočních svátků

Svoz směsného a tříděného odpadu na území hl. m. Prahy je během vánočních svátků 2018 – 2019 vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

Svoz zajistí konsorcium Pražské odpady 2016-2025, jehož vedoucím účastníkem je společnost Pražské služby, a.s. a vedlejším účastníkem svozová společnost AVE CZ.

  • Program svozu  (viz tabulky níže)

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2018 budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech.

V důsledku větší zátěže na separačních místech budou svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu bude ve dnech 17. – 31. 12. 2018 mimořádný svoz skla v kritických oblastech .

Svoz směsného odpadu:

21. – 31. 12. 2018 normální svoz dle příslušných programů
1. 1. 2019 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2019 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

 

Svoz tříděného odpadu:

21. – 31. 12. 2018 normální svoz dle příslušných programů
17. – 31. 12. 2018 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2019 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2019 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

 

  • Vánoční stromky do popelnice nepatří

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad –  snižují jejich kapacitu.

 

  • V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich.
  • V ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

 

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu.

Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. 

  • Kde stromky “končí”?

Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu.

 Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice.

Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Foto: Hugo Charvát, Ekolist.cz