Fórum o bezpečnosti v Praze (5)

27/11/2023

Vážení spoluobčané, sousedé, obyvatelé naší městské části,

 

paní starostka Radka Šimková Vás zve na setkání k otázkám bezpečnosti na území MČ Praha 5, které se bude konat v úterý 28. 11. od 16.00 hod. Setkání reaguje na neutěšenou situaci v MČ Praha 5 a na obsah petic vznikajících v některých jejích částech, jako jsou Barrandov, Smíchov, Mrázovka nebo Santoška.

 

Fórum se zaměří na otázky:

 • bezpečnostní situace v Praze 5,
 • možností a odpovědnosti jednotlivých aktérů, k nimž patří městská část, magistrát, policie, poskytovatelé sociálních služeb a v neposlední řadě občané,
 • práce s lidmi bez domova a s lidmi užívajícími návykové látky,
 • výskytu infekčního materiálu na veřejných místech, výskytu situací snižujících komfort žití občanů
 • postoje radnice MČ Praha 5 a její možnosti při podpoře občanských iniciativ,
 • dalších kroků ke zlepšení současné situace.

 

Paní starostka pozvala zástupce petičních výborů, Magistrátu hl. m. Prahy, poskytovatelů sociálních služeb, Městské policie Praha i Policie ČR, zástupce jiných městských částí, Ministerstva vnitra ČR, a samozřejmě radní a zastupitele MČ Praha 5.

Formátem setkání bude moderovaná rozprava, která bude zaměřena zejména na témata obsažená v peticích týkajících se bezpečnosti v MČ. Pocit bezpečí je pro nás všechny rozhodující. Budeme společně hledat porozumění mezi občany a radnicí, naslouchat jejich potřebám a diskutovat další kroky ke zlepšení současné situace.

 

Místo a čas konání:

úterý 28. 11., 16.00–18.30 hod.

Úřad městské části Praha 5 (Štefánikova 13, 15; Praha 5)

Zasedací sál zastupitelstva, 6. patro

 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutné se předem registrovat.

Registrace je otevřená do 28. 11. do 12.00 hod.

 

Fórum o bezpečnosti bude přenášeno v přímém přenosu prostřednictvím kanálu YouTube.

Před začátkem konference a v jejím průběhu můžete diskutujícím posílat své dotazy na e-mailovou adresu tiskove@praha5.cz.

 

PROGRAM

 

16.00–17.15 Vystoupení jednotlivých zástupců

 • Václav Kučera, předseda Výboru sociálního ZMČ Praha 5, zahájení a moderování,
 • Radka Šimková, starostka MČ Praha 5,
 • Tereza Vránová, Kristýna Klier, zástupci petentů a občanů postižených lokalit v MČ Praha 5,
 • Pavel Bém, předseda protidrogové komise RHMP,
 • Monika Shaw Salajová, místostarostka MČ Praha 5,
 • David Pešek – Sananim, z. ú. (nestátní nezisková organizace, působící v oblasti drogových závislostí),
 • Aleš Strnad – Naděje (nezisková organizace, poskytující pomoc lidem v nouzi),
 • Městská policie hl. m. Prahy – Zdeněk Hejna, ředitel OŘ Praha 5,
 • Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy – Jaromír Badin, rada Kanceláře náměstka ředitele KŘ pro službu kriminální policie a vyšetřování,
 • Magistrát hl. m. Prahy – Daniel Dárek, protidrogový koordinátor,
 • Vyjádření zástupců jiných městských částí – Jiří Zajac, starosta MČ Praha 14

17.15–18.30 Veřejná debata

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě