Evropský projekt Služby péče o děti 1. stupně ZŠ zdárně pokračuje

Evropský projekt Služby péče o děti 1. stupně ZŠ zdárně pokračuje

Již 2. školním rokem pokračuje projekt Služby péče o děti 1. stupně ZŠ na Praze 5 (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000141), který je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Tento úspěšný projekt pomáhá vytíženým rodičům lépe sladit pracovní život s péčí o jejich potomky a vylepšit si pozici na trhu práce. Děti navštěvují ranní a odpolední dětské kluby (obdoba školních družin) a účastní se příměstských táborů v době podzimních, jarních a letních prázdnin. V rámci projektu byla podpořena již více než stovka rodičů.

Do projektu jsou zapojeny FZŠ Drtinova, ZŠ waldorfská Jinonice a v loňském roce se navíc uskutečnil letní příměstský tábor ve FZŠ Barrandov II V Remízku. Projekt probíhá do července 2018 a finišuje letním příměstským táborem při ZŠ waldorfská v Jinonicích.