Evropský projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 se blíží ke zdárnému konci

Již 2. rokem pokračuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000414), který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Za tuto dobu došlo k naplnění hlavního cíle projektu, kterým je nastavení systémových a efektivních procesů spolupráce základních a mateřských škol a dalších školských zařízení, jejich zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání na Praze 5. Výstupem projektu je kromě dobře fungujícího partnerství i dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5, který byl nyní schválen Řídícím výborem MAP. Projekt končí 14. 6. 2018 a poté bude řídícímu orgánu předložena závěrečná zpráva o realizaci projektu.