Epidemickou situaci znázorňuje systém hodnocení PES

Ministerstvo zdravotnictví aktuální epidemiologickou situaci nově mapuje pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém). Kraje se řadí do pěti úrovní, od kterých jsou odvislá také příslušná protiepidemická opatření. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a předpověditelnost epidemiologického vývoje.

Řazení krajů do příslušných úrovní probíhá na základě epidemiologických ukazatelů, jako je například čtrnáctidenní počet nových případů na 100 tisíc obyvatel, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla, pozitivita testů a také čtrnáctidenní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na věkovou skupinu 65+.

Aktuální epidemiologická situace, včetně vývoje v blízké budoucnosti bude znázorněna pomocí skóre na stupnici 0-100. Skóre bude hodnoceno barevně pro celé kraje, hodnoty budou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre budou kraje řazené do pěti stupňů pohotovosti, na které budou navázaná příslušná protiepidemická opatření týkající se např. roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství.

Přílohy ke stažení