Elektronický podpis

 

Elektronickým podpisem jsou digitální data, tedy elektronický identifikační údaj, kterým podepisující osoba tento podpis vytváří. Představuje nejúčinnější prostředek pro zajištění integrity odesílaných dat a umožňuje bezpečné ověření jejich odesilatele.

 

Každý občan může komunikovat se subjekty veřejné správy v elektronické podobě. K tomu  musí mít zřízen elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Kvalifikovaný certifikát lze získat jako fyzická osoba i jako zaměstnanec.

 

Elektronický podpis je založen na certifikačních službách. Seznam kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich služeb je uveřejněn na stránkách MV ČR.

V České republice se jedná o tři poskytovatele certifikačních služeb:

 

Konkrétní postup pro získání přístupu k certifikační službě je uveden na jednotlivých webových stránkách poskytovatelů.