Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2022

Městská část uzavřela hospodaření za rok 2022, provedla finanční vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy a dalšími rozpočty a nechala přezkoumat své hospodaření auditorem.

Údaje o ročním hospodaření jsou zpracovány do závěrečného účtu, který projednává a schvaluje zastupitelstvo městské části.

Zastupitelstvo městské části projednalo a schválilo závěrečný účet dne 20. června 2023. Závěrečný účet se zveřejňuje na internetových stránkách městské části.

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě