Rozpočet na rok 2023

Zastupitelstvo městské části schválilo dne 7. března 2023 rozpočet na rok 2023, finanční plán na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028. Zároveň zastupitelstvo schválilo ukončení rozpočtového provizoria, schváleného 8. listopadu 2022.

Rozpočty příspěvkových organizací zřízených městskou částí na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na roky 2024 až 2025 byly schváleny radou městské části dne 12. prosince 2022 a jsou trvale zveřejněny na úřední desce v sekci odbor ekonomický.

V elektronické podobě se rozpočet na rok 2023, finanční plán na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028 trvale zveřejňují na internetových stránkách MČ, v listinné podobě je rozpočet na rok 2023, finanční plán na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028 k dispozici v sekretariátu odboru ekonomického na adrese Štefánikova 13, 15; 1. patro, kancelář č. 141.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě