Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2016 byl zastupitelstvem městské části schválen 20. června.

Celý závěrečný účet je dostupný na internetových stránkách městské části (zde). V listinné podobě je závěrečný účet k dispozici v sekretariátu odboru ekonomického Štefánikova 13, 15, 1. patro, kancelář č. 141.

Zdeněk Pechar, vedoucí odboru ekonomického

Přílohy ke stažení