Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2016 byl zastupitelstvem městské části schválen 20. června.

Celý závěrečný účet je dostupný na internetových stránkách městské části (zde). V listinné podobě je závěrečný účet k dispozici v sekretariátu odboru ekonomického Štefánikova 13, 15, 1. patro, kancelář č. 141.

Zdeněk Pechar, vedoucí odboru ekonomického

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě