Rozpočtové provizorium MČ Praha 5 na rok 2019

Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo rozpočtové provizorium MČ Praha 5 na rok 2019 usnesením č. ZMČ/1/17/2018. Rozpočtové provizorium MČ Praha 5 na rok 2019 v listinné podobě je k nahlédnutí v sekretariátu Odboru ekonomického, Štefánikova 13, 15; 1. patro, kancelář č. 141.

Přílohy ke stažení