Rozpočtové provizorium

Městská část hospodaří podle schváleného rozpočtu na rok. Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Pravidla rozpočtového provizoria schválilo zastupitelstvo městské části dne 23.11.2021. Pravidla pro rozpočtové hospodaření v období rozpočtového provizoria jsou v příloze.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě