Rozpočet na rok 2021

Zastupitelstvo městské části dne 26. ledna 2021 schválilo rozpočet městské části na rok 2021.

Podle ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se rozpočet trvale zveřejní na internetových stránkách městské části.
V elektronické podobě je rozpočet zveřejněn v sekci Ekonomika městské části, adresář Rozpočet na rok 2021.

V listinné podobě je rozpočet k nahlédnutí v sekretariátu odboru ekonomického Štefánikova 13, 15; 1. patro, kancelář č. 141.

Přílohy ke stažení