Rozpočet 2019

  • Rozpočet na rok 2019

Zastupitelstvo městské části dne 29. ledna 2019 schválilo rozpočet městské části na rok 2019, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2024 usnesením číslo 2/4/2019.

V souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se schválený rozpočet zveřejňuje na internetových stránkách městské části. V listinné podobě je rozpočet k nahlédnutí v sekretariátu odboru ekonomického Štefánikova 13, 15, 1. patro, kancelář č. 141.

Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v elektronické podobě zde.

Přílohy ke stažení