Opendata

Městská část Praha 5 se připojila k institucím, které transparentně zveřejňují informace o své činnosti, včetně různých databází a seznamů, obecně nazývaných Otevřená data. Rada MČ Praha 5 schválila dne 6.10.2015 interní Směrnici s názvem Publikace a katalogizace otevřených dat Úřadem městské části Praha 5, kterou tak byl stanoven jednotný postup při publikaci a katalogizaci otevřených dat MČ Praha 5. Směrnice vymezuje základní pravidla, kompetence a odpovědnosti při publikaci a katalogizaci otevřených dat v podmínkách Úřadu MČ Praha 5 a je závazná pro všechny zaměstnance a vedoucí pracovníky.

Co jsou to Otevřená data (Opendata)?

Otevřená data (anglicky Opendata) jsou dle wikipedie takové informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. Jedná se například o jízdní řády, příjmy států, rozpočty, databáze, seznam poskytovatelů sociálních služeb, kalendář ministra nebo měření čistoty ovzduší. Pocházejí z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo veřejné správy.

Nově zprovozněný celoměstský portál pro otevřená data hlavního města Prahy umožňuje publikovat data nejenom magistrátní, ale také všech pražských městských částí a ostatních institucí v organizační složce hlavního města Prahy.

Otevřená data jsou zveřejňována v rámci licence Creative Commons CC0 – tedy bez jakéhokoliv omezení. Data jsou zveřejňována ve formátu CSV (comma-separated values / čárkou oddělené hodnoty) v kódování UTF-8. V programu MS Excel lze měnit kódování v záložce DATA / Načíst externí data z textu / Vybrat soubor / Jako oddělovač zvolit „čárka“ a kódování UTF-8. Program LibreOffice nabídne výběr kódování a oddělovače při otevírání souboru. Každá datová sada je anonymizována a neobsahuje žádné osobní nebo jinak zákonem chráněné údaje a informace.
Podrobnosti ohledně otevřených dat naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Dostupné datové sady

(odkazy směrují na celoměstský portál otevřených dat hlavního města Prahy)

Datové sady
Název datové sady: Výpis z knihy doručených faktur za r. 2015
Popis: Kompletní výpis z modulu KDF – kniha doručených faktur za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, včetně IČ dodavatelských subjektů, předmětu a cenou úhrady faktur.
Odpovědnost: Odbor ekonomický
Četnost publikování: Ročně

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě