Důležité informace z oblasti ochrany ovzduší

06/12/2022

Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, ale i lokálními topeništi.

Z tohoto důvodu se začínající topnou sezonou na území městské části Praha 5 vás upozorňujeme na záležitosti  a informace týkající se ochrany ovzduší.

  1. Portál životního prostředí MHMP
  2. Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 HMP, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy.
  3. Akční plán PZKO 2020 +, Aglomerace Praha CZ 01
  4. Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 2020 + (PZKO 2020 +), druhá část – podpůrná opatření
  5. Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace PRAHA CZ01
  6. Aktuální situaci ovzduší v Praze (případné smogové situace)
  7. Příručka, jak správně topit a ušetřit
  8. Kontrola technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů
  9. Dotační Program Čistá energie Praha 2022 – 2023

Všechny výše uvedené informace najdete na:

https://www.praha5.cz/zivotni-prostredi/kvalita-ovzdusi-2/

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě