Dopravní opatření na komunikaci Mošnova

Sdělení občanům:

Odbor dopravy ÚMČ P5 sděluje občanům, že v termínu od 29.06.2018 do 09.07.2018 bude probíhat oprava křižovatky Mošnova x Pod Výšinkou x Nad Mlynářkou.

Objízdná trasa bude definována příslušným dopravním značením. Z výše uvedeného vyplývá, že komunikace Mošnova, a to jak od ul. Podbělohorská, tak Zapova bude slepá. Totéž se týká komunikace Pod Výšinkou a Nad Mlynářkou.