Dopravní opatření na komunikaci K Barrandovu

Sdělení občanům:

Odbor dopravy ÚMČ P5 sděluje občanům, že v termínu od 10.07.2018 do 12.10.2018 by měla být prováděna souvislá údržba komunikace K Barrandovu, v úseku K Holyni – Pražský okruh, a to tak, že bude dopravní režim nastaven tak, aby ve směru do centra byly zachovány dva jízdní pruhy a ve směru k Pražskému okruhu jeden jízdní pruh. Povolujícím orgánem této akce je Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, kde lze též získat podrobnější informace.