Dopravní opatření na komunikaci Jiráskův most, Dienzenhoferovy sady a V Botanice

Sdělení občanům:

Odbor dopravy ÚMČ P5 sděluje občanům, že v termínu od 05.07.2018 do 20.08.2018 by měla být prováděna souvislá údržba komunikace Jiráskův most, Dienzenhoferovy sady a V Botanice s tím, že provoz bude veden vždy v jednom jízdním pruhu. Povolujícím orgánem této akce je Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, kde lze též získat podrobnější informace.