Dopravní opatření na komunikaci Dobříšská

Sdělení občanům:

Odbor dopravy ÚMČ P5 sděluje občanům, že v termínu od 05.07.2018 do 29.07.2018 by měla být prováděna souvislá údržba komunikace Dobříšské (součást Městského okruhu), v úseku Zlíchovský tunel – tunel Mrázovka, a to tak, že bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh v obou směrech. Povolujícím orgánem této akce je Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, kde lze též získat podrobnější informace.