Popis řešení dopravních přestupků

 

Řešení dopravních přestupků – neoprávněné parkování na vyhrazených parkovacích zónách

Z rozhodnutí Magistrátu HMP byly předány na městské části kompetence ve věci řešení přestupků v dopravě,
a to pro úseky označené svislou dopravní značkou IP12 „Vyhrazené parkoviště“ (tzv. modré zóny) a úseky označené svislou dopravní značkou IP13c „Parkoviště s parkovacím automatem“ (tzv. placené parkoviště
s vygenerováním parkovacího lístku).

Veškeré spáchané přestupky jsou řešeny podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad městské části Praha 5, Odbor dopravy, Oddělení přestupků dopravy v klidu, k přestupkům, které jsou lokalizovány a zadokumentovány automatizovaným technickým prostředkem, přistupuje dle platných právních norem a při řešení využívá možnosti, kdy vydá:

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě