Cyklistika a bezmotorová doprava

Městská část Praha 5 patří s počtem 82 tis. Obyvatel a rozlohou 27,5 km2 mezi největší městské části Prahy. Rozkládá se na území typicky městském s historickou a sídlištní zástavbou, např. v okolí Újezda, historickém centru Smíchova nebo na Barrandově. Nalezneme zde však i cenná přírodní území s nezastupitelnou volnočasovou a rekreační funkcí v regionu, jako jsou Prokopské a Dalejské údolí, Dívčí hrady či Vidoule.

Na území Prahy 5 se nachází pět z dvaceti Pražských mostů a lávek a prochází jí páteřní cyklotrasa A1 spolu s dalšími 6 značenými cyklotrasami (A1 – po levém břehu Vltavy, A12 – Prokopským a Dalejským údolím, A33 – pokračování trasy Prokopským údolím, A112 – napojení Prokopské údolí – Velká Chuchle, A113 – úsek od Barrandova ke Slivenci, A120 – napojení Nové Vsi na Jinonice, A122 – napojení Hlubočep a Jinonic). Území Prahy 5 je „nástupním bodem“ pro cyklistické výletní trasy směr Karlštejn, Mořina či Štěchovice a umožňuje využít stanice metra, ležící v blízkosti páteřních tras.

Existence území vhodných pro volnočasové aktivity, síť značených cyklotras a množství mostů sloužících „tranzitní cyklodopravě“ znamená, že průjezdnost území Prahy 5 je pro řadu rekreačních i dopravních cyklotras klíčová.

Jako důležité proto vnímáme zajištění plošné prostupnosti území, kterého je možné dosáhnout např. zřizováním cykloobousměrek či odstraněním nadbytečných zákazů. Vzhledem k vysoké intenzitě provozu však považujeme za důležité klást důraz na zachování bezpečnosti jak cyklistů, tak ostatních účastníku provozu na pozemních komunikacích.

Jak se zapojit

Pokud máte dobrý nápad na cyklistické opatření, můžete jej umístit např. na portál Cyklisté sobě, který rádi využíváme jako zdroj zajímavých podnětů pro praktické realizace.

 

Odkazy

www.cyklistesobe.cz

Pokud Vás trápí technický stav komunikací, můžete se obrátit na jejich správce, kterým je zpravidla TSK Praha, a.s., prostřednictvím formuláře pro hlášení závad. Formulář je dostupný na adrese

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad

případně umístit podnět na portál Chodci sobě

www.chodcisobe.cz

nebo na portál Lepší místo

www.lepsimisto.cz

S věcnými dotazy z oblasti cyklistické, bezmotorové či městské dopravy se můžete obracet na oddělení územního rozvoje nebo na radního pro dopravu.

Aktuálně

Koncepce a strategické dokumenty

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě