Dočasně se upravují pravidla pro úhradu místních poplatků

30/03/2021

Vážení spoluobčané,

správce místních poplatků – Úřad městské části Praha 5 (ÚMČ Praha 5) nebude maximálně do 30. června 2021 sankcionovat nezaplacení místního poplatku za psa, užívání veřejného prostranství, místního poplatku ze vstupného a pobytových poplatků dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. K uvedenému opatření dochází v návaznosti na stále trvající nouzový stav na území České republiky, který přináší negativní dopady do ekonomické sféry občanů žijících a podnikajících na území městské části Praha 5.

Toto rozhodnutí se netýká těch, kteří neuhradili místní poplatky ve lhůtě splatnosti do konce roku 2020. Tyto osoby obdrží platební výměry a ÚMČ Praha 5 po nich bude neuhrazené místní poplatky vymáhat a navyšovat je o sto procent.

ÚMČ Praha 5 dále nebude v letošním roce posílat majitelům psů poštovní poukázky na uhrazení místního poplatku za psa v březnu, ale až v měsíci květnu. Splatnost místního poplatku za psa je pak stanovena na 30. června 2021.

 

Případné dotazy vám budou zodpovězeny na telefonních číslech správců místních poplatků.

257 000 536 – Bc. Balzarová Zdenka – vedoucí oddělení místních poplatků a pokut

257 000 535 – Pallagyová Alena – místní poplatek ze psů

257 000 526 – Hartmanová Jitka – místní poplatek za užívání veřejného prostranství

257 000 527 – Kubátová Eva – pobytové poplatky

257 000 887 – Šic Libor – místní poplatek ze vstupného

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě