Zapojte se do analýzy škol v Praze 5. Máte čas do 10. července 2019

Praha 5 se jako zřizovatel škol rozhodla společně s řediteli vytvořit SWOT analýzy na všech základních, později i mateřských školách v Praze 5. Cílem je identifikace silných a slabých stránek, příležitostí, možných hrozeb a celkové zjištění potřeb škol. Do projektu je nyní zapojeno 13 základních škol.

„Školy získají zajímavé informace, které vedení jednotlivých škol pomohou při plánování dalšího rozvoje. Městská část zase získá celkový přehled o školách na Praze 5, což je nezbytné pro tvorbu celkové strategie a koncepce rozvoje školství na další roky,“ uvedla 1. místostarostka Prahy 5 odpovědná za oblast školství Renáta Zajíčková (ODS).

Dotazníky se vyplňují pouze elektronicky a jsou anonymní (odpovědi bude znát pouze vedení školy).

Dotazníky najdete na stránce https://swot.praha5.cz/, v odpovídající sekci (rodiče a žáci, vedení škol, pedagogové, nepedagogové).

„Na podzim budou výstupy zveřejněny a odborně interpretovány a bude pokračovat práce na tvorbě vizí a dlouhodobých plánů jednotlivých škol a také práce na celkové strategii pro oblast školství na Praze 5. V této první fázi se bude akce týkat jen základních škol, druhá fáze se zapojením mateřských škol proběhne na začátku roku 2020,“ dodala Zajíčková. Analýzy SWOT mají podle ní smysl pouze v případě, že se z ní získané výsledky budou dále využívat.