Deratizace – 2019

Hlavní město Praha bude zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti. Harmonogram deratizačních prací, které budou probíhat na naší městské části uvádíme níže.