Den dětí v parku Sacre Coeur

Přijďte v úterý 14. května 2019 od 9 do 13 hodin do parku Sacre Coeur, kde pro vaše děti Odbor sociální problematiky a prevence kriminality MČ Praha 5 ve spolupráci s Městskou policií, Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR připravil bohatý program. Jeho součástí je například ukázka výcviku koní a psů, předvedení techniky a mnoho soutěží pro děti.

Program je připraven především pro děti z MŠ a ZŠ na Praze 5 a pro maminky s malými dětmi.

Na děti čekají zajímavé ceny a určitě nevšední zážitky.

Soutěžit se bude třeba v chytání rybiček, bude možné zkusit si jízdu na lanovce, pro starší děti bude připraven paintball, laserová střelnice nebo házení na koš.

Pro děti v doprovodu učitelského sboru nebo rodičů bude v rámci dětského dne zpřístupněna Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy.

Den dětí se koná pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, radního MČ Praha 5 a Mgr. Renáty Zajíčkové, 1. zástupkyně starosty MČ Praha 5.

Ilustrační fotografie z minulých ročníků Dne dětí:

bty