Další mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vstupují v platnost od čtvrtka 4. června 2020

04/06/2020

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) postupně zveřejňuje další mimořádná opatření. S účinností od čtvrtka 4. 6. 2020 se například mění limit pro počet návštěvníků zoologických a botanických zahrad či arboret. Maximální kapacita se zvedne ze 150 na 250 osob na hektar.

  • Z mimořádných opatření dále vybíráme:

S účinností od pondělí 8. června 2020 se budou moci konat akce pro maximálně 500 osob.  Divadla, kina či koncertní sály budou moci zrušit rozestupy v hledištích, kdy musela mimo jiné nechávat neobsazované celé řady.

Rovněž od pondělí 8. června budou zrušena omezení pro venkovní restaurační zahrádky a povinnost používat roušku v prostorách u bazénů.

Pravidla pro relaxační prostory a dětské koutky v obchodních centrech budou zachována.

  • Nošení/sundání  roušky zůstává v platnosti takto:

I po 25. 5. 2020 se musí rouška nosit

  • ve vnitřních prostorách staveb (kromě bydliště)
  • v MHD a v taxíku
  • tam, kde se nachází dvě osoby (mimo rodinné příslušníky) do 2 metrů od sebe
  • Cestování

Vláda v pondělí 1. 6. 2020 představila takzvaný semafor zemí s rizikem nákazy onemocněním COVID-19.

Od 15. června 2020 bude občanům Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu Evropské unie s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 povolen vstup na území České republiky.

Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19 (viz mapa) nebudou muset bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici. Od 15. června se budou muset prokazovat testy na covid-19 jen při návratu z Velké Británie a Švédska.

  • Plné znění jednotlivých Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví najdete na webových stránkách MZ  a v přílohách ke stažení.

Platná mimořádná opatření jsou uvedena také na webových stránkách Vlády ČR.

 

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě