Cyklistika a bezmotorová doprava

05/01/2016

Městská část Praha 5 patří s počtem 82 tis. Obyvatel a rozlohou 27,5 km2 mezi největší městské části Prahy. Rozkládá se na území typicky městském s historickou a sídlištní zástavbou, např. v okolí Újezda, historickém centru Smíchova nebo na Barrandově. Nalezneme zde však i cenná přírodní území s nezastupitelnou volnočasovou a rekreační funkcí v regionu, jako jsou Prokopské a Dalejské údolí, Dívčí hrady či Vidoule.

Na území Prahy 5 se nachází pět z dvaceti Pražských mostů a lávek a prochází jí páteřní cyklotrasa A1 spolu s dalšími 6 značenými cyklotrasami (A1 – po levém břehu Vltavy, A12 – Prokopským a Dalejským údolím, A33 – pokračování trasy Prokopským údolím, A112 – napojení Prokopské údolí – Velká Chuchle, A113 – úsek od Barrandova ke Slivenci, A120 – napojení Nové Vsi na Jinonice, A122 – napojení Hlubočep a Jinonic). Území Prahy 5 je „nástupním bodem“ pro cyklistické výletní trasy směr Karlštejn, Mořina či Štěchovice a umožňuje využít stanice metra, ležící v blízkosti páteřních tras.

Existence území vhodných pro volnočasové aktivity, síť značených cyklotras a množství mostů sloužících „tranzitní cyklodopravě“ znamená, že průjezdnost území Prahy 5 je pro řadu rekreačních i dopravních cyklotras klíčová.

Jako důležité proto vnímáme zajištění plošné prostupnosti území, kterého je možné dosáhnout např. zřizováním cykloobousměrek či odstraněním nadbytečných zákazů. Vzhledem k vysoké intenzitě provozu však považujeme za důležité klást důraz na zachování bezpečnosti jak cyklistů, tak ostatních účastníku provozu na pozemních komunikacích.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě