Co připravujeme v roce 2016

V roce 2016 se podařilo navýšit rozpočet na opatření pro cyklistickou a bezmotorovou dopravu. Rádi bychom proto:

 

  • Aktualizovali akční plán na podporu cyklistické infrastruktury.

  • Zadali zpracování projektu na cykloopatření v ulici Hlubočepská, který by přispěl ke zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy na nejvytíženější cyklotrase, vedoucí územím MČ Praha 5.

  • Zadali projekty na zpřístupnění lávek na tělese tramvajové estakády na Barrandov a jejich napojení na ulice Slivenecká a Pražského

  • Zadali projekt na cykloopatření v ulici Peroutkova, a to nejen v souvislosti s probíhající výstavbou v areálu bývalé Waltrovky

  • Zadali projekt na cykloopatření v ulici Peroutkova, a to zejména z důvodu zvýšení bezpečnosti cyklistů na této důležité trase alternativní s ulicí Plzeňská

  • Zadali projekty na (nejen) cyklisticky přijatelná řešení důležitých křižovatek, jako jsou křižovatky ulic Plzeňská a Musílkova, Karlštejnská a Klikatá, Peroutkova a U Smíchovského hřbitova

  • Posunuli již zpracované podklady cykoopatření v křižovatce ulic Lidická a Zborovská a na náměstí Kinských blíže k jejich realizaci

  • Pokračovali ve zpracování podnětů veřejnosti a zlepšován podmínek pro bezmotorovou a hromadnou dopravu na území MČ Praha 5.

  • (v neposlední řadě) Ve spolupráci s řediteli základních a mateřský škol pracovali na zvýšení bezpečnosti dětí při cestách do školy.