Částečná uzavírka komunikace Zapova

Na základě sdělení Technické správy komunikací hl. m. Prahy a. s., která je správcem komunikací ve vlastnictví Hl. m. Prahy dochází od 23. 11. 2021 k částečné uzavírce (zjednosměrnění od Strahova) komunikace Zapova.

Důvodem je souvislá údržba vozovky komunikace Zapova v úseku Švédská–Mošnova. Z tohoto důvodu dochází též k přemístění autobusové zastávky Holečkova z ul. Holečkova do ul. Švédská. Práce budou probíhat ve dvou etapách:

 

  1. etapa 23. 11. 2021–28. 11. 2021
  2. etapa 29. 11. 2021–10. 12. 2021