Byty zvláštního určení v dispozici CSOP

Pronájem bytů zvláštního určení v dispozici Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, p.o. (CSOP) se řídí platnými Zásadami nájmu bytů zvláštního určení.

Níže naleznete vzory uzavíraných smluv k těmto bytům.

Přílohy ke stažení