Bytová ohlédnutí za rokem 2002

03/02/2003

Radní páté městské části vzali na vědomí informační materiál, který se týkal uzavřených smluv k bytům či nebytovým prostorám v roce 2002. “Celkem jsme uzavřeli 673 nových smluv s nájemci, 70 z nich bylo k nebytovým prostorám,” uvedl předseda Bytové komise rady MČ Praha 5 Jan Matoušek (ODS), který materiál předkládal.

Bytová ohlédnutí za rokem 2002

Radní páté městské části vzali na vědomí informační materiál, který se týkal uzavřených smluv k bytům či nebytovým prostorám v roce 2002. Celkem jsme uzavřeli 673 nových smluv s nájemci, 70 z nich bylo k nebytovým prostorám,? uvedl předseda Bytové komise rady MČ Praha 5 Jan Matoušek (ODS), který materiál předkládal.

Radnice přidělila celkem 38 bytů v sociálních případech a šest náhradních bytů. V domě s pečovatelskou službou bylo nově umístěno pět žadatelů. V padesáti případech radnice povolila prodloužení smluv, které byly uzavřeny na dobu určitou. Radnice dále uzavřela 27 smluv na byty za smluvní nájemné. Zde formou daru (3x) nebo častěji postoupením pohledávky za neplatičem (11 x) získala celkem 3 591 391 korun (1 387 000 a 2 204 391 Kč).

Byt v půdních vestavbách byl obsazen ve 33 případech, desetkrát došlo ke sloučení bytů. Radní též povolili 103 výměn bytů a ve 157 případech pak přechod nájmu či jinou změnu jména na nájemní smlouvě. Ve 127 případech povolili rozšíření nájemní smlouvy o další spolubydlící a v 17 případech změnu charakteru bytu ? ze služebního na nájemní. Dva byty byly přiděleny v rámci zvláštního určení a pěti lidem bylo přiděleno přístřeší, stejný počet pak získal i domovnický byt.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě