Budapešť XI

Budapešť

Partnerským městem Prahy 5 je Budapešť – obvod Újbuda. V této čtvrti žije více než 138 tisíc obyvatel. Budapeští protéká řeka Dunaj, která dělí město na dvě části výrazně odlišného krajinného rázu. Významným přírodním bohatstvím města jsou termální prameny, díky nimž je Budapešť největším lázeňským městem světa. Hlavní město Maďarska je hospodářským, dopravním a kulturním centrem země. V Evropské unii je 8. největším městem. Spolupracovat s Prahou 5 začalo dne 3. 2. 2005.

Vstoupit