Buďánka pro Prahu – památková zóna Buďánka

05/11/2015

„Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.”

                                                    Eleanor Roosevelt

Buďánka pro Prahu

Občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí vytváří Projekt Buďánka pro Prahu a v součinnosti s městskou částí Praha 5 a památkáři důsledně shromažďuje potřebná data, zaměření a průzkumy.

Zároveň hledá možnosti využití bývalé osady Buďánka jako podklad pro vyhlášení otevřené veřejné ideově – architektonické soutěže revitalizace památkové zóny.

PREZENTACE (klikněte pro stažení):

0. Buďánka pro Prahu

1. 1990 vyhlášení památkové zóny, mapy, ochrana
    2007 vznik sdružení, kdo jsme
    2007 – 2013 historie odporu sdružení – Geosan, Prodomus

2. nová kapitola – po vypovězení smlouvy Geosanu –
    postupné vytváření projektu Buďánka pro Prahu
    etapizace – památková zóna otevřená a přístupná – 
    transparentní postup – zapojení veřejnosti – participace –
    širší urbanistické souvislosti – vhodné schéma spolupráce –
    financování – tým

3. spolupracovníci a partneři

4. 2013 – 2014 co se událo /pomáhá dar ČSOB a česko – švýcarský grant z fondu Partnerství MFČR/

5. česko – švýcarský kulatý stůl
6. myšlenky a závěry z kulatého česko -švýcarského stolu, pracovní tým – zdroje financování

7. inspirační zdroje pro Buďánka pro Prahu

8. den architektury 2014

9. den architektury 2015

10. dobrovolníci zapojím se
11. dobrovolníci 72 hodin

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě